اطلاعات تماس

نام مرکز : پندار

زمینه فعالیت : آموزش و فروش ملزومات شطرنج

آدرس : تمرکز آموزش به دانش آموزان در دبستان دی (ابتدای زعفرانیه) و دبستان طلایه داران(خیابان حکمت،چهار راه اسدی)- ارائه خدمات آموزش خصوصی به کلیه هم محلیها در شمیرانات و خدمات فروش و ارسال کلیه ملزومات بازی

تلفن :

ایمیل : farzadnaseri777@yahoo.com

تاریخ ثبت : 1397/8/25

نظرات


کسب و کار های مرتبط با پندار
آموزش و فروش ملزومات شطرنج در تهران
آموزش و فروش ملزومات شطرنج در محله الهیه - تجریش واقع در شمال منطقه 1

`