گروهبندی
محله ها
جدیدترین ها

گمرک جنوب تهران
موسسات،ادارات و سازمان ها

اطلاعات تماس

نام مرکز : گمرک جنوب تهران

زمینه فعالیت : موسسات،ادارات و سازمان ها

آدرس : خیابان شهید رجایی (منطقه 16)

تلفن :

تاریخ ثبت : 1389/9/27

کسب و کار های مرتبط با گمرک جنوب تهران

موسسات،ادارات و سازمان ها در تهران

موسسات،ادارات و سازمان ها در محله خزانه منطقه 16

`