گروهبندی
محله ها
جدیدترین ها

طریقت
رستوران و فست فود

اطلاعات تماس

نام مرکز : طریقت

زمینه فعالیت : رستوران و فست فود

آدرس : امیرکبیر

موقعیت : محله بهارستان-مخبرالدوله-چراغ برق منطقه 12

تلفن :

تاریخ ثبت : 1389/8/2

کسب و کار های مرتبط با طریقت

رستوران و فست فود در تهران

رستوران و فست فود در محله بهارستان-مخبرالدوله-چراغ برق منطقه 12

`