گروهبندی
محله ها
جدیدترین ها

سلیمانی - صفرعلی
تعمیرگاه و تون آپ اتومبیل

اطلاعات تماس

نام مرکز : سلیمانی - صفرعلی

زمینه فعالیت : تعمیرگاه و تون آپ اتومبیل

آدرس : اجاره دار

موقعیت : محله حشمتیه - نظام آباد منطقه 7

تلفن :

تاریخ ثبت : 1389/8/2

کسب و کار های مرتبط با سلیمانی - صفرعلی

تعمیرگاه و تون آپ اتومبیل در تهران

تعمیرگاه و تون آپ اتومبیل در محله حشمتیه - نظام آباد منطقه 7

`