گروهبندی
محله ها
جدیدترین ها

سلیمانی
تعمیرگاه و تون آپ اتومبیل

اطلاعات تماس

نام مرکز : سلیمانی

زمینه فعالیت : تعمیرگاه و تون آپ اتومبیل

آدرس : پیروزی-منطقه 14

موقعیت : محله پیروزی-پرستار-بلوار ابوذر شمالی واقع در شرق منطقه 14

تلفن :

تاریخ ثبت : 1389/8/2

کسب و کار های مرتبط با سلیمانی

تعمیرگاه و تون آپ اتومبیل در تهران

تعمیرگاه و تون آپ اتومبیل در محله پیروزی-پرستار-بلوار ابوذر شمالی واقع در شرق منطقه 14

`