گروهبندی
محله ها
جدیدترین ها

سایپا حکیمی
تعمیرگاه و تون آپ اتومبیل

اطلاعات تماس

نام مرکز : سایپا حکیمی

زمینه فعالیت : تعمیرگاه و تون آپ اتومبیل

آدرس : بلوار ابوذر -منطقه 15

موقعیت : محله پیروزی-پرستار-بلوار ابوذر شمالی واقع در شرق منطقه 14

تلفن :

تاریخ ثبت : 1389/8/2

کسب و کار های مرتبط با سایپا حکیمی

تعمیرگاه و تون آپ اتومبیل در تهران

تعمیرگاه و تون آپ اتومبیل در محله پیروزی-پرستار-بلوار ابوذر شمالی واقع در شرق منطقه 14

`