گروهبندی
محله ها
جدیدترین ها

زمانی فر - مهدی
تعمیرگاه و تون آپ اتومبیل

اطلاعات تماس

نام مرکز : زمانی فر - مهدی

زمینه فعالیت : تعمیرگاه و تون آپ اتومبیل

آدرس : قیطریه -منطقه 3

موقعیت : محله قیطریه - شریعتی منطقه 1

تلفن :

تاریخ ثبت : 1389/8/2

کسب و کار های مرتبط با زمانی فر - مهدی

تعمیرگاه و تون آپ اتومبیل در تهران

تعمیرگاه و تون آپ اتومبیل در محله قیطریه - شریعتی منطقه 1

`