گروهبندی
محله ها
جدیدترین ها

رحمتی - نبات علی
تعمیرگاه و تون آپ اتومبیل

اطلاعات تماس

نام مرکز : رحمتی - نبات علی

زمینه فعالیت : تعمیرگاه و تون آپ اتومبیل

آدرس : یاخچی آباد -منطقه 16

موقعیت : محله یاخچی آباد منطقه 16

تلفن :

تاریخ ثبت : 1389/8/2

کسب و کار های مرتبط با رحمتی - نبات علی

تعمیرگاه و تون آپ اتومبیل در تهران

تعمیرگاه و تون آپ اتومبیل در محله یاخچی آباد منطقه 16

`