گروهبندی
محله ها
جدیدترین ها

دقت - کارگاه فنی
تعمیرگاه و تون آپ اتومبیل

اطلاعات تماس

نام مرکز : دقت - کارگاه فنی

زمینه فعالیت : تعمیرگاه و تون آپ اتومبیل

آدرس : جاده خاوران

موقعیت : محله خاوران-هاشم آباد منطقه 15

تلفن :

تاریخ ثبت : 1389/8/2

کسب و کار های مرتبط با دقت - کارگاه فنی

تعمیرگاه و تون آپ اتومبیل در تهران

تعمیرگاه و تون آپ اتومبیل در محله خاوران-هاشم آباد منطقه 15

`