گروهبندی
محله ها
جدیدترین ها

زعیم پاکدشت
بیمارستان

اطلاعات تماس

نام مرکز : زعیم پاکدشت

زمینه فعالیت : بیمارستان

آدرس : پاکدشت - پاکدشت

تلفن :

تاریخ ثبت : 1389/2/2

کسب و کار های مرتبط با زعیم پاکدشت

بیمارستان در تهران

بیمارستان در

`