گروهبندی
محله ها
جدیدترین ها

شرکت نای زرین
پارچه و منسوجات

اطلاعات تماس

نام مرکز : شرکت نای زرین

زمینه فعالیت : پارچه و منسوجات

آدرس : تهران - منطقه ۶ - خالداسلامبولی (وزرا) - ک. سوم - پ. ۳ - ط. دوم

تلفن :

تاریخ ثبت : 1389/1/24

کسب و کار های مرتبط با شرکت نای زرین

پارچه و منسوجات در تهران

پارچه و منسوجات در محله آرژانتین - وزرا - توانیر منطقه 6

`