گروهبندی
محله ها
جدیدترین ها

نیکو
تولید کارتن و جعبه مقوایی

اطلاعات تماس

نام مرکز : نیکو

زمینه فعالیت : تولید کارتن و جعبه مقوایی

آدرس : امیرکبیر

موقعیت : محله بهارستان-مخبرالدوله-چراغ برق منطقه 12

تلفن :

تاریخ ثبت : 1390/2/27

کسب و کار های مرتبط با نیکو

تولید کارتن و جعبه مقوایی در تهران

تولید کارتن و جعبه مقوایی در محله بهارستان-مخبرالدوله-چراغ برق منطقه 12

`