گروهبندی
محله ها
جدیدترین ها

جعفر زاده
طناب و ریسمان

اطلاعات تماس

نام مرکز : جعفر زاده

زمینه فعالیت : طناب و ریسمان

آدرس : 15خرداد

موقعیت : محله بازار بزرگ منطقه 12

تلفن :

تاریخ ثبت : 1390/2/27

کسب و کار های مرتبط با جعفر زاده

طناب و ریسمان در تهران

طناب و ریسمان در محله بازار بزرگ منطقه 12

`