گروهبندی
محله ها
جدیدترین ها
آگهی های خطی

عسگری

خدمات بسته بندی

اطلاعات تماس

نام مرکز : عسگری

زمینه فعالیت : خدمات بسته بندی

آدرس : 15خرداد

موقعیت : محله بهارستان-مخبرالدوله-چراغ برق منطقه 12

تلفن :

تاریخ ثبت : 1390/2/27

کسب و کار های مرتبط با عسگری

خدمات بسته بندی در تهران

خدمات بسته بندی در محله بهارستان-مخبرالدوله-چراغ برق منطقه 12

`