گروهبندی

محله ها
جدیدترین ها
آگهی های خطی

خوش نژاد

فروش پلاستیک ، نایلون ، نایلکس و سلفون

اطلاعات تماس

نام مرکز : خوش نژاد

زمینه فعالیت : فروش پلاستیک ، نایلون ، نایلکس و سلفون

آدرس : مصطفی خمینی

موقعیت : محله بهارستان-مخبرالدوله-چراغ برق منطقه 12

تلفن :

تاریخ ثبت : 1390/2/27

کسب و کار های مرتبط با خوش نژاد

فروش پلاستیک ، نایلون ، نایلکس و سلفون در تهران

فروش پلاستیک ، نایلون ، نایلکس و سلفون در محله بهارستان-مخبرالدوله-چراغ برق منطقه 12

`