گروهبندی
محله ها
جدیدترین ها

بیضایی - دکتر سعید
چشم پزشک

اطلاعات تماس

نام مرکز : بیضایی - دکتر سعید

زمینه فعالیت : چشم پزشک

آدرس : آفریقا-منطقه 3

موقعیت : محله آرژانتین - وزرا - توانیر منطقه 6

تلفن :

تاریخ ثبت : 1390/1/3

کسب و کار های مرتبط با بیضایی - دکتر سعید

چشم پزشک در تهران

چشم پزشک در محله آرژانتین - وزرا - توانیر منطقه 6

`