گروهبندی
محله ها
جدیدترین ها
آگهی های خطی

ابریشمی - دکتر محمد

چشم پزشک

اطلاعات تماس

نام مرکز : ابریشمی - دکتر محمد

زمینه فعالیت : چشم پزشک

آدرس : ولیعصر-منطقه 6

موقعیت : محله آرژانتین - وزرا - توانیر منطقه 6

تلفن :

تاریخ ثبت : 1390/1/3

کسب و کار های مرتبط با ابریشمی - دکتر محمد

چشم پزشک در تهران

چشم پزشک در محله آرژانتین - وزرا - توانیر منطقه 6

`