گروهبندی
محله ها
جدیدترین ها

قاضی سعید - دکتر محمد علی
متخصص جراحی مغز و اعصاب

اطلاعات تماس

نام مرکز : قاضی سعید - دکتر محمد علی

زمینه فعالیت : متخصص جراحی مغز و اعصاب

آدرس : شهرک قدس

موقعیت : محله شهرک غرب واقع در شمال غرب منطقه 2

تلفن :

تاریخ ثبت : 1390/1/3

کسب و کار های مرتبط با قاضی سعید - دکتر محمد علی

متخصص جراحی مغز و اعصاب در تهران

متخصص جراحی مغز و اعصاب در محله شهرک غرب واقع در شمال غرب منطقه 2

`