گروهبندی
محله ها
جدیدترین ها

معتمد پیام
تولید قطعات ریخته گری

اطلاعات تماس

نام مرکز : معتمد پیام

زمینه فعالیت : تولید قطعات ریخته گری

آدرس : سعدی

موقعیت : محله بهارستان-مخبرالدوله-چراغ برق منطقه 12

تلفن :

تاریخ ثبت : 1390/1/3

کسب و کار های مرتبط با معتمد پیام

تولید قطعات ریخته گری در تهران

تولید قطعات ریخته گری در محله بهارستان-مخبرالدوله-چراغ برق منطقه 12

`