گروهبندی
محله ها
جدیدترین ها

ترابی سید محمد قاسم
صنایع چوبی - تولید و فروش

اطلاعات تماس

نام مرکز : ترابی سید محمد قاسم

زمینه فعالیت : صنایع چوبی - تولید و فروش

آدرس : کارون

موقعیت : محله مرتضوی - مالک اشتر منطقه 10

تلفن :

تاریخ ثبت : 1390/1/3

کسب و کار های مرتبط با ترابی سید محمد قاسم

صنایع چوبی - تولید و فروش در تهران

صنایع چوبی - تولید و فروش در محله مرتضوی - مالک اشتر منطقه 10

`