گروهبندی
محله ها
جدیدترین ها
آگهی های خطی

پارسیان صنایع چوبی و فلزی

صنایع چوبی - تولید و فروش

اطلاعات تماس

نام مرکز : پارسیان صنایع چوبی و فلزی

زمینه فعالیت : صنایع چوبی - تولید و فروش

آدرس : سهروردی شمالی

موقعیت : محله سهروردی - آپادانا منطقه 7

تلفن :

تاریخ ثبت : 1390/1/3

کسب و کار های مرتبط با پارسیان صنایع چوبی و فلزی

صنایع چوبی - تولید و فروش در تهران

صنایع چوبی - تولید و فروش در محله سهروردی - آپادانا منطقه 7

`