گروهبندی
محله ها
جدیدترین ها

پارسا گروه بازرگانی
صنایع چوبی - تولید و فروش

اطلاعات تماس

نام مرکز : پارسا گروه بازرگانی

زمینه فعالیت : صنایع چوبی - تولید و فروش

آدرس : پور ابتهاج

موقعیت : محله اقدسیه واقع در شمال منطقه 1

تلفن :

تاریخ ثبت : 1390/1/3

کسب و کار های مرتبط با پارسا گروه بازرگانی

صنایع چوبی - تولید و فروش در تهران

صنایع چوبی - تولید و فروش در محله اقدسیه واقع در شمال منطقه 1

`