گروهبندی
محله ها
جدیدترین ها

بالسا شعبه 3
صنایع چوبی - تولید و فروش

اطلاعات تماس

نام مرکز : بالسا شعبه 3

زمینه فعالیت : صنایع چوبی - تولید و فروش

آدرس : بزرگراه اشرفی اصفهانی منطقه2

موقعیت : محله سازمان آب - فلکه اول صادقیه منطقه 2

تلفن :

تاریخ ثبت : 1390/1/3

کسب و کار های مرتبط با بالسا شعبه 3

صنایع چوبی - تولید و فروش در تهران

صنایع چوبی - تولید و فروش در محله سازمان آب - فلکه اول صادقیه منطقه 2

`