گروهبندی
محله ها
جدیدترین ها

بالسا شعبه 2
صنایع چوبی - تولید و فروش

اطلاعات تماس

نام مرکز : بالسا شعبه 2

زمینه فعالیت : صنایع چوبی - تولید و فروش

آدرس : شهرک قدس

موقعیت : محله شهرک غرب واقع در شمال غرب منطقه 2

تلفن :

تاریخ ثبت : 1390/1/3

کسب و کار های مرتبط با بالسا شعبه 2

صنایع چوبی - تولید و فروش در تهران

صنایع چوبی - تولید و فروش در محله شهرک غرب واقع در شمال غرب منطقه 2

`