گروهبندی
محله ها
جدیدترین ها

کیانی اسداله
صنایع چوبی - تولید و فروش

اطلاعات تماس

نام مرکز : کیانی اسداله

زمینه فعالیت : صنایع چوبی - تولید و فروش

آدرس : پیروزی منطقه14

موقعیت : محله پیروزی-پرستار-بلوار ابوذر شمالی واقع در شرق منطقه 14

تلفن :

تاریخ ثبت : 1390/1/3

کسب و کار های مرتبط با کیانی اسداله

صنایع چوبی - تولید و فروش در تهران

صنایع چوبی - تولید و فروش در محله پیروزی-پرستار-بلوار ابوذر شمالی واقع در شرق منطقه 14

`