گروهبندی
محله ها
جدیدترین ها

حاجی حسینی
پخش عمده مواد غذایی

اطلاعات تماس

نام مرکز : حاجی حسینی

زمینه فعالیت : پخش عمده مواد غذایی

آدرس : مصطفی خمینی

تلفن :

تاریخ ثبت : 1389/10/27

کسب و کار های مرتبط با حاجی حسینی

پخش عمده مواد غذایی در تهران

پخش عمده مواد غذایی در محله قیام - ری منطقه 12

`