گروهبندی
محله ها
جدیدترین ها

جهازی
پخش عمده مواد غذایی

اطلاعات تماس

نام مرکز : جهازی

زمینه فعالیت : پخش عمده مواد غذایی

آدرس : امین

تلفن :

تاریخ ثبت : 1389/10/27

کسب و کار های مرتبط با جهازی

پخش عمده مواد غذایی در تهران

پخش عمده مواد غذایی در محله تهرانپارس منطقه 4 منطقه 4

`