گروهبندی
محله ها
جدیدترین ها
آگهی های خطی

تاکسی تلفنی تهران

حمل و نقل داخلی

اطلاعات تماس

نام مرکز : تاکسی تلفنی تهران

زمینه فعالیت : حمل و نقل داخلی

آدرس : خیابان شریعتی، خیابان ملک، خیابان یوسفیان، شرکت تعاونی تاکسیرانی، طبقه اول

موقعیت : محله سهروردی جنوبی-سلیمان خاطر منطقه 7

تلفن :

تاریخ ثبت : 1389/3/17

کسب و کار های مرتبط با تاکسی تلفنی تهران

حمل و نقل داخلی در تهران

حمل و نقل داخلی در محله سهروردی جنوبی-سلیمان خاطر منطقه 7

`