گروهبندی

محله ها
جدیدترین ها
آگهی های خطی

ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

پیمانکاران در زمینه سدسازی - راه سازی - پل سازی - تونل

اطلاعات تماس

نام مرکز : ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

زمینه فعالیت : پیمانکاران در زمینه سدسازی - راه سازی - پل سازی - تونل

آدرس : میدان آرژانتین، ابتدای بلوار آفریقا، اراضی عباس آباد، وزارت راه و ترابری، طبقه 11 جنوبی

موقعیت : محله آرژانتین - وزرا - توانیر منطقه 6

تلفن :

تاریخ ثبت : 1389/3/17

کسب و کار های مرتبط با ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

پیمانکاران در زمینه سدسازی - راه سازی - پل سازی - تونل در تهران

پیمانکاران در زمینه سدسازی - راه سازی - پل سازی - تونل در محله آرژانتین - وزرا - توانیر منطقه 6