تخفیف
%10
بروزرسانی
1397/10/24
ثبت
1397/10/1
کد
198993
گروه فعالیت
سامانه تخصصي ثبت دادگر با بهره گيري از کارشناسان متخصص در زمينه هاي زير خدمات رساني مي نمايد
نام مرکز
موسسه دادگر
آدرس
سامانه تخصصی ثبت دادگر با بهره گیری از کارشناسان متخصص در زمینه های زیر خدمات رسانی می نماید ثبت انواع شرکت های ایرانی و ثبت آنلاین ، افزایش سرمایه شرکت ها بدون واریزی بانکی ، نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص بدون حضور در اداره محترم دارایی ، جابجایی شرکاء و ورود و خروج شریک بدون حضور مستقیم در اداره ثبت شرکتها ، اخذ کارت بازرگانی جهت اشخاص حقیقی و حقوقی ، اخذ کد اقتصادی وشماره اقتصادی و تعیین حوزه مالیاتی ، ثبت نام مالیات ارزش افزوده و تشکیل پرونده در مراجع ذی ربط ، ثبت کلیه علایم و برند و اسامی تجاری فارسی و لاتین ، تنظیم و ثبت کلیه صورتجلسات و تغییرات و تصمیمات تلفیقی و اختلافی ، اخذ رتبه بندی پیمانکار و خرید و فروش امتیاز شرکت ، پلمپ دفاتر قانونی و نوشتار آن وحسابداری به صورت تمام وقت یا پاره وقت ، تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی جهت شرکت های فاقد فعالیت و دارای فعالیت ، ثبت طرح و مالکیت صنعتی و مالکیت فکری و معنوی ، ثبت اختراع و نوآوری و ابتکار و اجرای مقررات کپی رایت ، ارایه عدم فعالیت شرکتها جهت برخورداری از معافیت مالیاتی ، صدور گواهی استاندارد ، مسیولیت جزایی اشخاص حقوقی در قوانین ایران ، اضهار نامه دثبت نام در دفاتر بازرگانی ، گواهی پلمپ دفاتر ثبت شعبه شرکتهای خارجی و نمایندگی های خارجی و ثبت شرکت در کیش و سایر مناطق آزاد ، مشاوره حقوقی با وکیل ، وکالت دعاوی حقوقی موسسه حقوقی ثبتی دادگر www.diol.ir

اشتراک

موسسه دادگر

زينلي

  • نام مرکز : موسسه دادگر
  • زمینه فعالیت : سامانه تخصصي ثبت دادگر با بهره گيري از کارشناسان متخصص در زمينه هاي زير خدمات رساني مي نمايد
  • آدرس : سامانه تخصصی ثبت دادگر با بهره گیری از کارشناسان متخصص در زمینه های زیر خدمات رسانی می نماید ثبت انواع شرکت های ایرانی و ثبت آنلاین ، افزایش سرمایه شرکت ها بدون واریزی بانکی ، نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص بدون حضور در اداره محترم دارایی ، جابجایی شرکاء و ورود و خروج شریک بدون حضور مستقیم در اداره ثبت شرکتها ، اخذ کارت بازرگانی جهت اشخاص حقیقی و حقوقی ، اخذ کد اقتصادی وشماره اقتصادی و تعیین حوزه مالیاتی ، ثبت نام مالیات ارزش افزوده و تشکیل پرونده در مراجع ذی ربط ، ثبت کلیه علایم و برند و اسامی تجاری فارسی و لاتین ، تنظیم و ثبت کلیه صورتجلسات و تغییرات و تصمیمات تلفیقی و اختلافی ، اخذ رتبه بندی پیمانکار و خرید و فروش امتیاز شرکت ، پلمپ دفاتر قانونی و نوشتار آن وحسابداری به صورت تمام وقت یا پاره وقت ، تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی جهت شرکت های فاقد فعالیت و دارای فعالیت ، ثبت طرح و مالکیت صنعتی و مالکیت فکری و معنوی ، ثبت اختراع و نوآوری و ابتکار و اجرای مقررات کپی رایت ، ارایه عدم فعالیت شرکتها جهت برخورداری از معافیت مالیاتی ، صدور گواهی استاندارد ، مسیولیت جزایی اشخاص حقوقی در قوانین ایران ، اضهار نامه دثبت نام در دفاتر بازرگانی ، گواهی پلمپ دفاتر ثبت شعبه شرکتهای خارجی و نمایندگی های خارجی و ثبت شرکت در کیش و سایر مناطق آزاد ، مشاوره حقوقی با وکیل ، وکالت دعاوی حقوقی موسسه حقوقی ثبتی دادگر www.diol.ir

  • 198993
  • ---
  • سامانه تخصصی ثبت دادگر با بهره گیری از کارشناسان متخصص در زمینه های زیر خدمات رسانی می نماید ثبت انواع شرکت های ایرانی و ثبت آنلاین ، افزایش سرمایه شرکت ها بدون واریزی بانکی ، نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص بدون حضور در اداره محترم دارایی ، جابجایی شرکاء و ورود و خروج شریک بدون حضور مستقیم در اداره ثبت شرکتها ، اخذ کارت بازرگانی جهت اشخاص حقیقی و حقوقی ، اخذ کد اقتصادی وشماره اقتصادی و تعیین حوزه مالیاتی ، ثبت نام مالیات ارزش افزوده و تشکیل پرونده در مراجع ذی ربط ، ثبت کلیه علایم و برند و اسامی تجاری فارسی و لاتین ، تنظیم و ثبت کلیه صورتجلسات و تغییرات و تصمیمات تلفیقی و اختلافی ، اخذ رتبه بندی پیمانکار و خرید و فروش امتیاز شرکت ، پلمپ دفاتر قانونی و نوشتار آن وحسابداری به صورت تمام وقت یا پاره وقت ، تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی جهت شرکت های فاقد فعالیت و دارای فعالیت ، ثبت طرح و مالکیت صنعتی و مالکیت فکری و معنوی ، ثبت اختراع و نوآوری و ابتکار و اجرای مقررات کپی رایت ، ارایه عدم فعالیت شرکتها جهت برخورداری از معافیت مالیاتی ، صدور گواهی استاندارد ، مسیولیت جزایی اشخاص حقوقی در قوانین ایران ، اضهار نامه دثبت نام در دفاتر بازرگانی ، گواهی پلمپ دفاتر ثبت شعبه شرکتهای خارجی و نمایندگی های خارجی و ثبت شرکت در کیش و سایر مناطق آزاد ، مشاوره حقوقی با وکیل ، وکالت دعاوی حقوقی موسسه حقوقی ثبتی دادگر www.diol.ir
  • ---
`