تخفیف
%10
بروزرسانی
1397/10/24
ثبت
1397/10/7
کد
1001070
گروه فعالیت
فرهنگي مذهبي
آدرس
تهران-بهارستان خیابان ایران-پلاک ۲۷۸-دارتحفیظ القرآن الکریم

اشتراک

دارالتحفيظ القرآن الکريم

کم حجم،سبک کيفيت صداي بسيار مطلوب جستجوي سريع و آسان سوره ها امکان تکرار يک سوره انتخاب و پخش سوره توسط دستگاه انتخاب و تکرار کاربر

جناب آقاي احدآقازاده سلطاني


  • 1001070
  • ---
  • تهران-بهارستان خیابان ایران-پلاک ۲۷۸-دارتحفیظ القرآن الکریم
  • ---
`