فيزيوتراپي مرکز درمان جامع هموفيلي ايران(ويدا مرزبان)
کد
1001893
گروه فعالیت
فيزيوتراپي مرکز درمان جامع هموفيلي ليزر درماني مکانوتراپي تمرين درماني الکتروتراپي ويدا مرزبان تعرفه خيريه طرف قرارداد بيمه منطقه 6 تهران فاطمي وليعصر
آدرس
تهران.میدان فاطمی.تقاطع خیابان فلسطین و زرتشت.پلاک 543

اشتراک

فيزيوتراپي مرکز درمان جامع هموفيلي ايران(ويدا مرزبان)

فيزيوتراپي مركز درمان جامع هموفيلي ايران   فيزيوتراپيست:ويدا مرزبان   عضو سازمان نظام پزشكي و عضو انجمن فيزيوتراپي ايران   متخصص در ارزيابي و درمان ضايعات مفصل،ارتوپدي،اعصاب،روماتولوژي،آسيبهاي ورزشي،ستون فقرات و...   شيفت عصر ساعت14 الي 19   ......   اين مركز مجهز به تمام دستگاههاي پيشرفته الكتروتراپي،تمرين درماني،ليزر درماني،گرما و سرما درماني و ...ميباشد   طرف قرارداد با بيمه ها   تعرفه خيريه   ارايه خدمات به تمام بيماران (بيماران عادي و خاص)

ويدا مرزبان

طراحی و توسعه ::: haririan.com
`